U mogućnosti smo da izvedemo rušenje kompletnih objekata uz odnošenje šuta na deponiju.

Rušenje objekata

Kontaktirajte nas za ponudu.

busilica sa dijamantskom krunom

Sa nama je lakše!

rad sa kompresorom

Mi cemo Vam olakšati izvodenje gradevinski radova.