Bušenje betona se izvodi sa dijamantskim krunama (takozvano kernovanje), bez vibracija i oštećenja na ivicama. Rezovi su precizni i glatki tako da se odmah po sečenju može pristupiti montaži klime, aspiratora, instalacija za grejanje, vodovod i slično.

kerne ili krune za busenje betona i zidova

Mi vam možemo ponuditi sledeće usluge bušenja betona:

  • bušenje betonskih zidova
  • bušenje betona, cigle, mermera, asfalta i dr.
  • bušenje betonskih krovova
  • bušenje greda
  • bušenje otvora za klime
  • bušenje otvora za vetilaciju
  • bušenje otvora za grejne instalacije
  • bušenje otvora za vodovodne instalacije

Ukoliko vam je potrebno da se napravi rupa u zidu ili podu, najbolje je da se koristi ova tehnika sa dijamantskim krunama.

Na taj način, dobija se otvor bez kolateralnih oštećenja, sa ravnim rezom (kao na slici), spremnim za nastavak rada bez dodatne i naknadne obrade.

busenje rupa u betonu - kernovanje

Bušenje se izvodi bez vibracija, uz minimum buke i u rekordnom intervalu.

Ostale usluge

Pored usluga bušenja betona izvodimo i dijamantsko sečenje betona

Bušenje rupa u betonskom podu

Bušenje rupa u betonskom podu

busilica sa dijamantskom krunom

Naši radovi, vaši zidovi

busenje rupa u zidu i betonu

Rupe u zidu radimo najkvalitetnijim krunama, tako da dobijamo hirušku preciznost